طراحی پوستر اهدای خون

طراحی پوستر اهدای خون برای جشنواره

اهدای خون = اهدای زندگی

اهدای خون و اهدای زندگی

نیما فدایی

طراح گرافیک ، طراحی رابط کاربری و برنامه نویس فرانتند