طراحی پوستر مسابقه کتابخوانی بنیاد آشتی بانه

طراحی پوستر مسابقه کتابخوانی بنیاد توسعه فرهنگی آشتی بانه که این مسابقه در روز کتاب سال 1394 برگزار گردید…

طراحی پوستر مسابقه کتابخوانی بنیاد آشتی بانه

نیما فدایی

طراح گرافیک ، طراحی رابط کاربری و برنامه نویس فرانتند