طراحی جلد کتاب بزرگترین فروشنده در جهان

طراحی جلد کتاب با نام ” بزرگترین فروشنده جهان ” از اوگ مندینو با ترجمه ” فرید شجیعی “

طراحی جلد کتاب بزرگترین فروشنده جهان
طراحی جلد کتاب بزرگترین فروشنده جهان ترجمه فرید شجیعی

نیما فدایی

طراح گرافیک ، طراحی رابط کاربری و برنامه نویس فرانتند