طراحی پوستر دوره های آموزشی دانشگاه بناب

طراحی پوستر برای دوره های آموزشی دانشگاه سراسری بناب

همچنین بنده “نیما فدایی” مدرس دوره گرافیک در دانشگاه سراسری بناب بوده ام.

دوره طراحی گرافیک دانشگاه بناب
دوره طراحی گرافیک دانشگاه بناب با تدریس نیما فدایی
طراحی پوستر دوره آموزشی ICDL دانشگاه بناب

نیما فدایی

طراح گرافیک ، طراحی رابط کاربری و برنامه نویس فرانتند