طراحی پوستر تئاتر مترسک های جنگی

طراحی پوستر تئاتر مترسک های جنگی با کارگردانی زانا صالح زاده در شهرستان بانه

طراحی پوستر تئاتر مترسک های جنگی
طراحی پوستر تئاتر مترسک های جنگی

نیما فدایی

طراح گرافیک ، طراحی رابط کاربری و برنامه نویس فرانتند