طراحی پوستر نمایشگاه عکس بچه های اعماق

طراحی پوستر نمایشگاه عکس بچه های اعماق … در نمایشگاه عکس ها و آثار آقای فرزاد حسن میرزایی به نمایش گذاشته شد و درآمد حاصل از فروش تابلوهای عکس برای کمک به کودکان آواره شنگال و کوبانی هزینه شد…

طراحی پوستر نمایشگاه عکس بچه های اعماق

نیما فدایی

طراح گرافیک ، طراحی رابط کاربری و برنامه نویس فرانتند