طراحی پوستر روز سنجاب و رونمایی از پیکر سنجاب در بانه

طراحی پوستر روز سنجاب و رونمایی از پیکر سنجاب در بانه

مجسمه سنجاب ، نماد زاگرس ، در پارکی در بانه رونمایی شد

طراحی پوستر روز سنجاب و رونمایی از پیکر سنجاب در بانه

نیما فدایی

طراح گرافیک ، طراحی رابط کاربری و برنامه نویس فرانتند