طراحی پوستر بازدید از 30مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

طراحی پوستر بازدید از 30مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

نیما فدایی

طراح گرافیک ، طراحی رابط کاربری و برنامه نویس فرانتند