طراحی پوستر برای موسسه مطالعه و خلاقیت کودک و نوجوان

طراحی پوستر برای موسسه مطالعه و خلاقیت کودک و نوجوان

نیما فدایی

طراح گرافیک ، طراحی رابط کاربری و برنامه نویس فرانتند