طراحی لوگو شخصی فرزاد حسن میرزایی

طراحی لوگو شخصی فیلمساز : فرزاد حسن میرزایی

عکاس و فیلمساز و همچنین کارگردان قهار تئاتر

طراحی لوگو شخصی فرزاد حسن میرزایی

نیما فدایی

طراح گرافیک ، طراحی رابط کاربری و برنامه نویس فرانتند