طراحی جلد کتاب بزرگترین فروشنده جهان

طراحی جلد کتاب بزرگترین فروشنده جهان

طراحی جلد کتاب بزرگترین فروشنده جهان ترجمه فرید شجیعی

نیما فدایی

طراح گرافیک ، طراحی رابط کاربری و برنامه نویس فرانتند