شعری از سهراب سپهری

شعری از سهراب سپهری

اهل کاشانم،

روزگارم بد نیست،

تکه نانی دارم، خرده هوشی، سر سوزن ذوقی

مادری دارم، بهتر از برگ درخت

” سهراب سپهری “

نیما فدایی

طراح گرافیک و توسعه دهنده وب