طراحی لوگو برای رویداد “مروری بر آثار فیلمسازان بانه ای”

طراحی لوگو برای رویداد “مروری بر آثار فیلمسازان بانه ای” به صورت رنگی و وکتور

مدت زمان اجرا: یکروزه

طراحی لوگو

طراحی لوگو

نیما فدایی

طراح گرافیک و توسعه دهنده وب