طراحی پوستر اهدای خون

طراحی پوستر اهدای خون برای جشنواره

اهدای خون = اهدای زندگی

اهدای خون و اهدای زندگی

نیما فدایی

طراح گرافیک و توسعه دهنده وب